สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครแข่งขันเข้ารับราชการ ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 50 อัตรา

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครแข่งขันเข้ารับราชการ ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 50 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 50 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. หรือที่สํานักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
– เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"