สสจ.ยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 5 อัตรา

สสจ.ยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือด้านเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– เงินเดือน 11,760 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"