กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานกองทุน 9 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานกองทุน 9 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 9 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม(Microsoft Office)
– เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม(Microsoft Office)
– เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม(Microsoft Office)
– เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม(Microsoft Office)
– เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"