โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปริญญาตรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และ พนักงานขับรถยนต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)
1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยิ่งที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
– เงินเดือน 11,230 บาท

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6(เทียบเท่า)
– มีที่พักอาศัยในเขตอําเภอยะหา และไม่มีปัญหาเรื่องที่พักสามารถเดินทางไปกลับไต้(รพ.ไม่มีที่พักให้)
– ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ และตื่มสุรา ของมีนเมา
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน
– หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เงินเดือน 6,552 บาท

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"