โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ 6 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ
1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย 2 อัตรา เพศหญิง 2 อัตรา)
– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– เงินเดือน 6,552 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– เงินเดือน 6,552 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
– เงินเดือน 9,032 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"