อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ต้องมีประสบการณ์ทํางานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
– เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งช่างเทคนิค(ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ต้องมีประสบการณ์ทํางานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– เงินเดือน – บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"