การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) รับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) รับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"