โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 กรกฏาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจาก คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
– เงินเดือน 11,230 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 กรกฏาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"