สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแว้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแว้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแว้ง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฏาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– เงินเดือน 11,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฏาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"