สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครครูผู้ช่วย ปี63 สังกัด สพฐ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครครูผู้ช่วย ปี63 สังกัด สพฐ.

ADVERTISEMENT

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 29 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 12 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพุทธศาสนา จำนวน 3 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูลังกัด สพฐ.เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตาม ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
– หากปริญญาตรีอื่นที่มีใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา ก.ค.ศ. ต้องรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู สังกัด สพฐ. เท่านั้นและจะต้องมีความรู้พนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ กค ศ. กําหนด
– ขั้น (หลักสูตร 5 ปี) หมายถึงปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หรือปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
– เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 สอบภาค ก: วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สอบภาค ข: วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"