โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย

ADVERTISEMENT

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี
– วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีภูมิลําเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
– เงินเดือน 7,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"