การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เขต 2(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
1. ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาบัญชี
– เงินเดือน 12,690 บาท

2. ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี(PEA Shop) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา
– เงินเดือน 12,690 บาท

3. ตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี / การเลขานุการ / พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– เงินเดือน 12,690 บาท

ADVERTISEMENT

4. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล
– เงินเดือน 12,690 บาท

5. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 16 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– เงินเดือน 12,690 บาท

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"