วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานบริการ(บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
– หรือทางอื่นที่ ก.พ.พิจาณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา
– เงินเดือน 13,800 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"