กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม(ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ปวช.ทุกสาขา
– เงินเดือน 11,280 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบชั่ม ชั้น 9 โซนบี เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ป.ตรี ทุกสาขา
– เงินเดือน 18,000 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบชั่ม ชั้น 9 โซนบี เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา
– ปวช.ประเภทวิชาพาณชยกรร ทุกสาขา
– เงินเดือน 11,280 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา
– ม.3
– เงินเดือน 10,430 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา เลขที่ ุ62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

5. ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา
– ม.3
– เงินเดือน 10,430 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 ม.2 ตำบลป่าครอก อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"