สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก (ก.พ.) 2563 สำหรับส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก (ก.พ.) 2563 สำหรับส่วนราชการ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ใครมีสิทธิ์สอบ ภาค ก – กำหนดการรับสสมัครสอบ ภาค ก (ก.พ.) 2563 สำหรับส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

ADVERTISEMENT

1.ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 1 ม.ค.63
2.รับสมัครสอบ 10-30 ม.ค. 63
3.ชำระค่าธรรมเนียม 10-31 ม.ค.63
4.อัพโหลดรูป 1 ก.พ.63- 27 มี.ค.63
5.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 7 ก.พ.63
6.สอบข้อเขียน 29 มี.ค.63
7.ประกาศผลสอบ 30 เม.ย. 63

กระบวนการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. พิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
10 – 30 ม.ค. 2563 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"