มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด(สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด
-สําเร็จการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทําวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์
-เงินเดือน 24,600 – 30,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"