โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลื่อกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลื่อกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลื่อกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครคัดเลื่อกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด
-เงินเดือน 6,560 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"