กรมกิจการเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลาและนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลาและนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง

ADVERTISEMENT

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาและนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 13,000 บาท

2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งพี่เลี้ยง(สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขาวิชา
-สามารถปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรในเวลากลางวันและกลางคืนได้ .
-มีประสบการณ์การทํางานด้านเด็กและเยาวขนอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันสมัคร
-เงินเดือน 11,280 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา 62/62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเดง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0 7327 4192 , 0 7327 4091 (สำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา) และสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 11ม.8 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0 7353 2054 (สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"