โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ADVERTISEMENT

โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้าที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม
-เงินเดือน 9,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านยางแดง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"