การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 3 อัตรา

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

1. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานเตรียมการพิมพ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
-เงินเดือน 15,000 บาท

2. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานเตรียมการพิมพ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ -กรณีใช้วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีใช้วุฒิปริญญาโท ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
-เงินเดือน 17,830 บาท

ADVERTISEMENT

3. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น1) สํานักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย เลขที่ 184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1839 และ 0-2229-1165 หรือหน่วยทรัพยากรบุคคล (ชั้น2) อาคาร B01 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 999 ม.4 ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"