บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

ADVERTISEMENT

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-30 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
-มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการอ่าน

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือทางอีเมล์ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 สังกัดฝ่ายบริหารงานกลาง ที่ตั้งอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-30 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"