เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

1. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
-อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
-เงินเดือน 9,000 บาท

ADVERTISEMENT

2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองข่าง จำนวน 1 อัตรา
-อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
-เงินเดือน 9,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"