เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
-เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"