มอ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มอ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-24 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ
-เงินเดือน 19,500 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-24 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"