โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หญิง) 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หญิง) จำนวน 2 อัตรา
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปีบรบูรณ์
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
-เงินเดือน 6,160 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"