กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาเทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล สาขาช่างกลการเกษตร สาขาโยธา สาขาการก่อสร้าง สาขาสำรวจ สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ADVERTISEMENT

2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาเครื่องกล สาขาเทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล สาขาช่างกลการเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-ผ่านภาค ก.

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันที่เปิดรบัสมัคร 2 – 23 มกราคม 2563

ลิงค์สมัคร
https://dgr.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"