โรงเรียนแสงธรรมวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-4 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพครู)

2. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพครู)

3. ครูปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย (มีใบประกอบวิชาชีพครู)

การรับสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการสามัญแผนกมัธยม โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-4 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"