สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการทั่วประเทศ 193 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการทั่วประเทศ 193 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 193 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 193 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000 บาท

สังกัด
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และให้สมัครสอบได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น หัวข้อ “การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ลิงค์สมัคร
https://www.m-culture.go.th

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"