สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ADVERTISEMENT

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ ก.พ.รับรอง
-ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
-เงินเดือน 13,800 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"