สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดิอน : 15,960 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7353-2058 ต่อ 204

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"