กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 อัตรา
 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
 4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ADVERTISEMENT
 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 1. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 2. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลิงค์สมัคร
http://ddc.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"