โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เปล) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เปล) (จำนวน 1 อัตรา)
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"