โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 27 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (จำนวน 1 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-สามารถใช้งานและพิมพ์งานทางคอมพิวเตอร์ได้

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 27 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"