กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา

กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
กรมการปกครองแจ้งทุกอำเภอ เตรียมจ้างลูกจ้างตามโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเชื้อในเขตท้องที่ 1 คน 1 ตำบล จำนวนรวม 7,255 อัตรา จ้างระยะเวลา 4 เดือน
เงินเดือน : 9,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– มีวุฒิม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
– มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลที่จะสมัคร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้าน (แต่ละอำเภอรับสมัครไม่พร้อมกัน) ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"