สพม.เขต 15 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.เขต 15 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สาขาจิตวิทยาแนะแนว สาขาจิตวิทยาทั่วไป สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาจิตวิทยาสังคม สาขาจิตวิทยาพัฒนการ สาขาจิตวิทยาชุมชน สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาจิตวิทยาการทดลอง

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"