สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ นักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ นักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 8 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
– เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"