สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2563

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน 17280 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
เงินเดิอน : ค่าตอบแทน 11280 + ค่าครองชีพชั่วคราว 2000 + ค่าครองชีพลูกจ้าง 4000 รวม 17280 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัครงานเฉพาะตำแหน่ง
-ปวช.ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สำหรับ ป.ตรีจะต้องศึกษาวิชาด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2563

ลิงค์สมัคร
https://admincourt.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"