สภากาชาดไทย รับสมัครสอบและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา

ADVERTISEMENT

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ADVERTISEMENT
 1. เภสัชกร (จำนวน 1 อัตรา)
 2. เภสัชกร (จำนวน 1 อัตรา)
 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จำนวน 1 อัตรา)
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
 6. เจ้าหน้าที่พัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
 7. เจ้าหน้าที่พัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)
 9. นายช่างไฟฟ้า (จำนวน 1 อัตรา)
 10. นายช่างโยธา (จำนวน 1 อัตรา)
 11. เจ้าหน้าที่รีดพิษงู (จำนวน 1 อัตรา)
 12. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
 13. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
 14. พนักงานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
  เงินเดือน : –
  คุณสมบัติผู้สมัคร –

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
http://jobtrc.redcross.or.th

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"