กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ADVERTISEMENT

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัครวันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพฤษศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช
– หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเม็ดพันธุ์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2563

ลิงค์สมัคร
https://doa.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"