สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 58 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 58 อัตรา

ADVERTISEMENT

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
1. ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
4. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จำนวน 44 อัตรา)
5. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (จำนวน 11 อัตรา)
เงินเดือน : 11,500 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– วุฒิปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
https://alro.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"