กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครพนักงานกองทุน 48 อัตรา ทั่วประเทศ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครพนักงานกองทุน 48 อัตรา ทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บรรจุต่างจังหวัด + ส่วนกลาง) (จำนวน 13 อัตรา)
เงินเดือน : 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

2. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (บรรจุต่างจังหวัด + ส่วนกลาง) (จำนวน 21 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (บรรจุต่างจังหวัด + ส่วนกลาง) (จำนวน 13 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

ADVERTISEMENT
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง : นิติกร (บรรจุส่วนกลาง) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
https://womenfund.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"