ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารทีม10ประจำฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน :
คุณสมบัติผู้สมัคร

ADVERTISEMENT
  • เพศชาย –หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  • ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารการเงิน การจัดการการเงิน การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

ลิงค์สมัคร
http://www.irecruitbaac.com

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"