แขวงทางหลวงปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

แขวงทางหลวงปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ADVERTISEMENT

แขวงทางหลวงปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : คนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : อัตราค่าจ้างวันละ 461.18 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7333-6051 ต่อ 106

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"