กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา (Work from Home)

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา (Work from Home)

ADVERTISEMENT

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 15ถึง17 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (จำนวน 300 อัตรา)
เงินเดือน : อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท / ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"