กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีทุกสาขา

2.ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีนิติศาสวตร์

3.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (จำนวน 3 อัตรา)
เงินเดือน : 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส.ทุกสาขา

4.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จำนวน 8 อัตรา)
เงินเดือน :
คุณสมบัติผู้สมัคร

ADVERTISEMENT
  • ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

5.ตำแหน่ง : ช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2563

ลิงค์สมัคร

https://dlt.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"