ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา

ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา

ADVERTISEMENT

ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

ADVERTISEMENT
 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 3. ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
  เงินเดือน : 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 4. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 15,000 บาท
 5. ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 11,500 บาท
 6. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 11,500 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ทุกสาขา)
 7. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
  เงินเดือน : 11,500 บาท
 8. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 10,000 บาท
 9. ตำแหน่ง : ผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
  เงินเดือน : 10,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ท่าอาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"