ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 63 แบบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ( Paper & Pencil )

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 63 แบบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ( Paper & Pencil )

ADVERTISEMENT

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ADVERTISEMENT

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

ศูนย์สอบ 06 ฉะเชิงเทรา

ศูนย์สอบ 07 ชลบุรี

ศูนย์สอบ 08 เชียงใหม่

ADVERTISEMENT

ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก

ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

ศูนย์สอบ 11 อุดรธานี

ศูนย์สอบ 12 อุบลราชธานี

ศูนย์สอบ 13 ขอนแก่น

ศูนย์สอบ 14 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สอบ 15 สงขลา

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"