กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ADVERTISEMENT

กรมวิชาการเกษตร (กปผ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 4 มีนาคม ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

1. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาชาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 11,280 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 02 579 1577

เอกสารแนบมา

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"