สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

1. ตำแหน่ง : นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (จำนวน 3 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชานิติศาสตร์
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 6. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 7. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

2. ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (จำนวน 4 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกันในสาขาวิชา

ADVERTISEMENT
 1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 5. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 6. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 7. สาขาวิชาการจัดการ
 8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
 10. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

3. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2563

เอกสารแนบมา

ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"