ม.อ.ปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา เงินเดือน 19,500 บาท

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา เงินเดือน 19,500 บาท

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 19,500 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การวัดและประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2563

ลิงค์สมัคร

https://resume.psu.ac.th/

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"